ESPLAI RABADÀ

Cartell Lara Sanchez -noglobo

L’Associació ESPLAI RABADÀ és una entitat d’iniciativa social sense afany de lucre, destinada a organitzar i realitzar activitats de lleure per a persones amb diversitat funcional. Des de fa més de 25 anys, l’associació amb el seu treball i dedicació contribueix a enriquir l’oci d’aquestes persones, per tal de millorar la seva qualitat de vida.

Els perfils d’usuaris de la nostra entitat correspon a nens/es, joves i adults entre 6 i 60 anys que presenten discapacitat intel·lectual, i també en la majoria dels casos hi ha una discapacitat física afegida. La nostra Associació dóna servei a 125 persones que provenen de Mataró, Barcelona i de la resta de poblacions del Maresme.

L’Esplai Rabadà està format, a part dels seus usuaris, per un equip de 30 voluntaris/es implicats en el projecte amb un elevat compromís social. Aquest consolidat equip humà està compromès i lluita per desenvolupar els valors de l’Associació. A més, consta d’un equip de coordinació format per 7 voluntaris, Aquest equip es troba setmanalment, per tal d’organitzar la “dinàmica bàsica” de les activitats,

És igual o més important, per l’entitat també, l’equip de monitors/es que formen part de les diferents activitats, segons l’activitat es dóna de manera totalment voluntària o es rep una remuneració (més simbòlica, que pròpiament econòmica).

L’equip administratiu i de recursos; per la gestió administratiu de l’esplai  format per 2 persones (coneixedores i implicades amb l’entitat) que hi dediquen l’horari de dilluns a divendres al matí de 9:15 a 12:15  i el dissabte per la tarda de 16:30 a 19:30 hores, amb la següents tasques:

 

  • Tasca administrativa – comptable:  (redactat de pressupostos, elaboració de balanços econòmics, contacte amb els bancs i caixes per passar les factures i quotes pares, inscripcions, recerca de recursos financers, subvencions, etc.). Aquesta persona està contractada per l’esplai.
  • Tasca de persona referent en la relació pares –esplai -monitors/es (responent a les demandes, queixes, propostes i/o dubtes que sorgeixen per part dels familiars o de l’equip de monitors/es, comunicació i escolta a famílies, comunicació i escolta a monitors/es, realització de reunions setmanals amb els monitors/es, resolució de suplències de monitors/es, recollida de programacions trimestrals i recollida de valoracions finals, etc.). Aquesta persona és voluntària