Objectius

 

Els valors que mouen al nostre esplai són:

  • Crear i gestionar serveis per tal d’ampliar i millorar la qualitat del temps lliure de les persones amb disminució psíquica.
  • Vetllar i respectar els interessos dels nois i noies pel que fa al seu temps lliure.
  • Potenciar les activitats segons les característiques de cadascuna de les persones.
  • Fer que aquesta acció de lleure sigui el més enriquidora, integral i integradora possible per la persona i el seu entorn.

 

Tot això, tenint com a filosofia bàsica: els valors del respecte, l’escolta i la comprensió de totes aquelles actuacions que les persones fem per a voler expressar el que sentim o el què volem. I ho lliguem amb els ingredients de la diversió i la tolerància.