Activitats

L’Associació és un moment de trobada entre iguals, un moment de diversió i de distracció del qual tots tenim dret a gaudir, de relacionar-se amb nois/es amb els que tenen afinitats, de descobrir noves diversions i experiències, de relacionar-se amb monitors/es que els proporcionen unes llibertats i ofertes d’oci diferents a les que poden oferir-los des d’un àmbit més familiar o residencial. És un moment en què els nois/es, a més del grau d’autonomia de què disposen, puguin gaudir del seu temps lliure i moure’s en una dinàmica diferent al que tenen de dilluns a divendres, de caràcter escolar, laboral o residencial.