Ajuntament de Mataró (20/12/2016) – El pacte pretén enfortir les actuacions que es duen a terme a la ciutat en l’àmbit de l’atenció a les persones i de les polítiques socials.

Marga Cruz, fotògrafa

L’alcalde, acompanyat d’alguns regidors i dels representants de les entitats que van signar el pacte. Foto: Marga Cruz

L’alcalde de Mataró, David Bote, i els representants de 17 entitats sense ànim de lucre que treballen en l’àmbit de l’acció social a la ciutat han signat aquesta tarda el Pacte del Tercer Sector d’Acció Social. Amb aquest acord es volen enfortir les actuacions que tant l’Ajuntament, com diferents entitats de la ciutat, realitzen per ajudar les persones més desafavorides i també per establir una millor coordinació i eficiència dels recursos aportats per les diferents parts.

A Mataró existeix un nombre important d’entitats del tercer sector que conformen una xarxa potent i diversificada que treballen desinteressadament per ajudar els més vulnerables. La trajectòria d’aquestes entitats i el seu nivell associatiu i organitzatiu és molt important per atendre els diferents col·lectius.

El Pacte de l’Ajuntament amb aquestes entitats pretén millorar la feina que s’ha fet fins ara a partir de les següents 5 línies de treball:

1.- La participació conjunta de les entitats del Tercer Sector d’Acció Social i l’Ajuntament en el disseny i la implementació de les polítiques en matèria de cohesió social de la ciutat.

2.- L’aposta per millorar la qualitat de vida de persones vulnerables o en situació d’exclusió social, amb més habitatge social i fomentant la contractació de persones en risc d’exclusió social.

3.- La defensa de la igualtat d’oportunitats de les persones amb diversitat funcional o problemes de salut mental.

4.- El treball conjunt per reduir la desigualtat social elaborant projectes socials conjunts.

5.- Impulsar accions que permetin la sostenibilitat econòmica compartida entre les entitats del tercer sector i l’Ajuntament.

Comissió de seguiment

Amb l’objectiu de vetllar pel grau de compliment i avaluació d’aquests objectius i mesures acordades, es crearà una comissió de seguiment integrada per les entitats del Tercer Sector d’Acció Social escollides pel Consell Municipal de Benestar Social i amb representants de l’Ajuntament de Mataró.

Les 17 entitats signants del pacte són: AGIMM, Fundació El Maresme, Associació Parkinson Maresme, Consorci Sanitari del Maresme, Salut Mental Mataró Maresme, Esplai Rabadà, Càritas Interparroquial Mataró, Creu Roja Mataró, ONCE, Centre de Formació i Prevenció, Conferències de Sant Vicenç de Paül, Fundació Àmbit Prevenció, Centre de Persones Sordes del Maresme a Mataró, Fundació Sant Joaquim, Associació Jaume Pineda, Salesians Sant Jordi i Arca del Maresme.

FONT: Ajuntament de Mataró. (20/12/2016). L’Ajuntament i 17 entitats de la ciutat signen el pacte amb el Tercer Sector Social. 1/02/2017, de Ajuntament de Mataró Sitio web: https://goo.gl/vAXLFh